Công văn 91/CV-ĐKKD ngày 02/04/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội chấp thuận gian hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP