THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1.       Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

2.       Địa chỉ: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3.       Điện thoại:  (84) 043.863 7747                                Fax: (84) 043. 863 8104

4.       Ngành nghề kinh doanh chính:       Tổng thầu EPC; Nhà thầu xây lắp; Cơ khí chế tạo: Tư vấn thiết kế, quản lý dự án; Kinh doanh thương mại cho thuê máy móc thiết bị; Hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động

5.       Vốn điều lệ:                                   1.500.000.000.000 đồng, trong đó:

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Cổ đông Nhà nước

76.500.000

765.000.000.000

51,00%

2

Cổ đông là CBCNV

2.399.500

23.995.000.000

1,60%

3

Cổ phần bán đấu giá công khai

35.550.250

355.502.500.000

23,70%

4

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

35.550.250

355.502.500.000

23,70%

 

Tổng cộng

150.000.000

1.500.000.000.000

100,00%

6.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:        35.550.250 cổ phần (tương ứng 23,70% Vốn điều lệ)

7.       Mệnh giá cổ phần:                                      10.000 đồng/cổ phần

8.       Loại cổ phần chào bán:                               Cổ phần phổ thông

9.       Giá khởi điểm:                               10.300 đồng/cổ phần

10.   Tổ chức bán đấu giá:                       Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

11.   Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên  do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban  hành

12.    Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

12.1  Thời gian:                                      Từ 8h30 ngày 30/10/2015 đến 15h30 ngày 19/11/2015

12.2.  Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban  hành.

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 24/11/2015

14. Thời gian tổ chức đấu giá:              10h00 ngày 26/11/2015

15.  Địa điểm tổ chức đấu giá:              Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội

16. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc:

-        Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:   Từ  ngày 27/11/2015  đến ngày 05/12/2015

-        Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc:     Từ  ngày 30/11/2015  đến ngày 03/12/2015

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:

 www.hnx.vn; www.shs.com.vn và các Website của các đại lý đấu giá

 

Tài liệu đính kèm