Tổng công ty Lắp máy Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý nhà đầu tư về việc chào bán thỏa thuận cổ phần như sau...