Ngày 06/02/2016 tại công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1. Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã tiến hành thử áp thành công lò hơi số 2 - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư EVN, Tổng thầu EPC Marubeni, nhà thầu cơ khí JEL, Tổ chức ASME và trung tâm kiểm định Bộ công thương (MOIT).

     Hạng mục thử áp là phần sinh hơi cao áp của lò hơi với khối lượng 4.200 tấn thiết bị bao gồm: Bao hơi, bản thể lò, đường ống liên thông và đường ống dẫn hơi chính sang tuabin máy phát. Trước đó ngày 17/10/2016, Lò hơi số 1 cũng đã được Lilama 69-1 thử áp thành công.

     Tiến hành thử áp, một máy bơm nén áp 400 bar được sử dụng nén áp suất từ 0 bar nâng dần lên 294,8 bar (300,7kg/cm2) và giữ ổn định trong vòng 30 phút, sau đó xả xuống còn 196,5 bar (200,43 kg/cm2) là áp suất theo đúng thiết kế.

     Áp suất này được giữ trong 1 giờ để tất cả các bên như EVN, Marubeni, JEL, ASME, MOIT kiểm tra toàn bộ hệ thống. Sau khi đã kiểm tra và khẳng định toàn bộ thiết bị áp lực và đường ống của lò hơi đều đạt yêu cầu, áp suất được hạ xuống 0 bar, kết thúc thử áp.

Áp suất thử áp đạt 294,8 bar (300,7 kg/cm2)

     Thử áp thành công lò hơi số 2 là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thiện thi công phần cơ khí áp lực của lò hơi 2, đạt một mốc tiến độ quan trọng trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1. Trước đó, Đội lắp máy số 9 cũng đã tiến hành thử áp thành công lò hơi số 1 trong tháng 10/2016.

Nguyễn Phú, Việt Cường