Sáng nay, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Bí thư đảng Ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy -Tổng giám đốc Tổng công ty.

     Công đoàn cơ quan Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Hiện nay có 20 tổ công đoàn, trên 600 đoàn viên, hoạt động gắn liền với nhiệm vụ các phòng ban chức năng. Trong những năm qua, công đoàn cơ quan đã tích cực tham gia chăm lo thực hiện chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm hỏi động viên người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định vào thành tích chung của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo đại hội

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua tại các công trình với mục tiêu đảm bảo “An toàn – Chất lượng – Tiến độ và hiệu quả”.

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo đại hội

     Các đợt thi đua đã thu hút hàng ngàn cán bộ công nhân viên lao động hưởng ứng tham gia với tinh thần lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ, chủ động trong công việc, đáp ứng chất lượng, tiến độ công trình. Trong 5 năm qua, 10 cá nhân đoàn viên công đoàn cơ quan được bình chọn dự lễ tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc Ngành Xây dựng, tập thể công đoàn cơ quan đã nhận được nhiều bằng khen và cờ thi đua của Công đoàn ngành và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban chấp hành công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2022

     Bên cạnh đó, công đoàn cơ quan tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nội quy, quy chế của Tổng công ty cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động; tham gia sửa đổi, bổ sung, tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động…

     Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Đức Kiên được bầu làm chủ tịch.

Duy Tình