“Nghĩa tình Sông Hậu” là chủ đề chính trong Chương trình giao lưu Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trên công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24/12/2017. Chương trình do Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 phối hợp với Ban dự án điện Sông Hậu 1 – Lilama tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 56 năm truyền thống ngành Dầu Khí, 57 năm thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

    Tham gia giao lưu bao gồm tập thể, cá nhân người lao động thuộc Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Ban dự án Điện Sông Hậu 1 – Lilama và các đơn vị thi công trên công trường, nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên. Tạo điều kiện để cán bộ nhân viên giao lưu học hỏi, tăng cường sự đoàn kết gắn bó lẫn nhau giữa các đơn vị qua đó tạo động lực tích cực để cán bộ CNV thi đua lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công việc.

    Tại hội thao giao lưu lần này các đơn vị tham gia thi đấu ở các môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, kéo co và chạy bộ. Bế mạc và trao giải được tổ chức vào đêm GALA tối ngày 24/12.

     Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hội thao giao lưu lần 2 đã khép lại trong không khí vui vẻ, đoàn kết, kết quả đáng chú ý như sau:

     Giải nhất môn bóng chuyền thuộc về Công ty CP Lilama 18, giải nhì HNC, giả ba Ban dự án Điện Sông Hậu 1 – Lilama và Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1.

      Giải nhất môn bóng bàn thuộc về vđv Trần Vĩ Nam (Ban dự án Điện Sông Hậu 1 – Lilama), nhì vđv Phan Thế Đạt (Lilama 18), đồng giải ba là các VĐV Phạm Anh Tuấn & Đỗ Dương Đức Lộc (LILAMA Sông Hậu 1).

     Giải nhất môn kéo co thuộc về đội Nam Công ty Minh Anh, giải nhì Công ty CP Lilama 69-1, giải ba Công ty CP Lilama 18 và HANCOP. Kéo co Nữ nhất Ban QLDA ĐLDK Sông hậu 1 đội 2, giải nhì Ban QLDA ĐLDK Sông hậu 1 đội 1, giải ba PV Combank.

     Giải nhất môn tennis thuộc về PV Combank, giải nhì Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, giải ba PV Tây Nam và Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1.

    Giải nhất môn chạy bộ nam thuộc về Công ty CP Lilama 18, giải nhì Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1. Chạy bộ Nữ nhất Ban dự án Điện Sông Hậu 1 – Lilama, giả nhì Ban QLDA ĐLDK Sông hậu 1.

    Giải nhất môn bóng đá nam thuộc về Công ty CP Lilama 10, giải nhì Công ty CP Lilama 18, giải ba Ban dự án Điện Sông Hậu 1 – Lilama và Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1.

     Một số hình ảnh về chương trình

Duy Tình - Việt Cường