Sáng 20/11/2015. Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn XDVN và Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Hội nghị đã đánh giá thực trạng tình hình CNVCLĐ của Tổng công ty và kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu, chương trình, phương hướng, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, kiểm điểm những việc đó làm được, những tồn tại hạn chế và những bài học rút ra qua thực tiễn hoạt động của các cấp công đoàn toàn Tổng công ty trong nửa đầu nhiệm kỳ 2013-2018; đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn XDVN và Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Đồng chí Ngô Quang Qúy - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Văn phòng Công Đoàn TCT