VIDEO LILAMA Lắp đặt thiết bị tại Dự án hoá dầu Long Sơn

30/05/2022 08:25

Tại dự án Hóa dầu Long Sơn, LILAMA ký hợp đồng thầu phụ thực hiện thi công lắp đặt ở ba gói thầu bao gồm: Gói thầu G - Tổng thầu là Tổng thầu Hyundai Engineering (HEC); Gói thầu A1 – Liên danh Tổng thầu TPSK và Gói thầu B – Tổng thầu Sam Sung Engineering (SECL) với tổng giá trị hơn 1300 tỷ đồng.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận