Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất và công văn giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán

01/09/2019 07:16

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 và công văn giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận