Tháng hành động ATVSLĐ LILAMA năm 2024: Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình

13/05/2024 09:02

Thực hiện Công văn số 1034/BXD-GĐ ngày 27/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty LILAMA đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả với phương châm "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình'.

Cán bộ an toàn Đội thi công số 2 LILAMA phổ biến công tác an toàn cho người lao động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Thời gian triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng (từ ngày 01-31/5/2024) tại Cơ quan Tổng công ty, các Ban điều hành, Ban dự án, Chi nhánh và các Đội thi công. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của các Ban điều hành, Ban dự án, Chi nhánh và các Đội thi công tổ chức lễ mít tinh hoặc lập chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, LILAMA sẽ tiến hành tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN18:2021/BXD về an toàn thi công trong xây dựng và tài liệu hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Khẩu hiệu hành động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 LILAMA được treo tại sân trạm dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, Video với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các Ban dự án, chi nhánh, Đội công trình, tổ sản xuất, cán bộ công nhân viên tại các công trình đang thi công xây dựng với các hình thức trực tiếp.

Ban dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4 - LILAMA hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Tăng cường tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho bộ phận quản lý, giám sát về ATVSLĐ và người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại về ATVSLĐ và các hoạt động phù hợp với đặc điểm điều kiện tại Ban DA, Đội thi công. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn nơi làm việc và trên công trình xây dựng.

Công nhân đang treo bảng cảnh báo an toàn tại nhà máy chế tạo và tổ hợp Module thiết bị điện phân Hydro xanh - Đội thi công số 2 LILAMA

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý ATVSLĐ của Tổng công ty, các Ban dự án, Đội thi công trong tham gia thi công và quy định rõ trách nhiệm quản lý ATVSLĐ theo các quy định, sổ tay, quy trình quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp của Tổng công ty; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.

Tổ chức kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại các địa điểm thi công; xử lý các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có); Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 Duy Tình

Comment

Minimum of 10 words Accented Vietnamese Does not contain links

Post a comment