TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 3863.3067

Fax: (+8424) 3863.8104

Email: info@lilama.com.vn