Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

21/07/2022 08:40

Ngày 19/07/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA) ban hành Quyết định số 239/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Khôi - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Thiết bị Điện, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Tổng công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Tổng công ty, kể từ ngày 25/07/2022.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận