Công đoàn Tổng công ty tổng kết công tác năm 2023 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2024

13/03/2024 15:10

Sáng 12/3 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3, khoá XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có 27 đại biểu đại diện cho 16 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn Tổng công ty năm 2024; Thông qua chương trình công tác của công đoàn Tổng công ty năm 2024; Thông qua kết hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn TCT và Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn TCT 3 tháng đầu năm 2024.

Năm 2023 ghi nhận tình hình việc làm của một số đơn vị thuộc Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn vì sau khi kết thúc một số dự án, những dự án mới chưa được chủ đầu tư thực hiện hoặc bị giãn tiến độ dẫn đến các công ty phải giảm lao động do thiếu việc làm. Mặt khác, khi hoàn thành các dự án, các chủ đầu tư chậm thanh quyết toán do đó nhiều công ty trong Tổng công ty Lắp máy Việt Nam gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến chậm thanh toán tiền lương cho người lao động và nợ tiền cơ quan BHXH. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến việc làm, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn của các đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Công đoàn các cấp luôn sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tư tưởng, đời sống, việc làm của CNLĐ; tham gia với người sử dụng lao động các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; tuyên truyền vận động người lao động chia sẻ, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động, đồng hành, gắn bó cùng doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng, sửa đổi nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, các quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp có liên quan đến NLĐ. khảo sát các bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); các cấp công đoàn trong Tổng công ty đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi các quy định của pháp luật hoặc tình hình thực tế của đơn vị có sự thay đổi. Công đoàn Tổng công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động ; phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: phát động hưởng ứng Tháng hành động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, kiểm tra công tác ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, thăm hỏi gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động.

Hưởng ứng phát động thi đua của Bộ Xây dựng, CĐXDVN, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Tháng Công nhân năm 2023 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Vũng Áng 2, Hà Tĩnh. Tham dự lễ phát động có 07 đơn vị tham gia ký giao ước thi đua.

Với mục tiêu đảm bảo để mọi đoàn viên, người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Quý Mão 2023, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi, động viên và tặng quà ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tài chính CĐ của mỗi cấp, trong đó: Công đoàn Tổng công ty: 250 suất, mỗi suất 500.000 đồng, tổng giá trị là 125.000.000 đồng; CĐXDVN 400 suất, mỗi suất 1.000.000 đồng, tổng giá trị là 400.000.000 đồng. Đây cũng là nguồn động viên, quan tâm kịp thời đến người lao động trong dịp tết cổ truyền dân tộc và là một nét truyền thống của Ngành Lắp máy.

Ngoài ra, cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và Công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi trực tiếp động viên và tặng quà cho 200 đoàn viên, người lao động tại Ban dự án Điện Vân Phong 1 với tổng giá trị là 240 triệu đồng.

Qua các phong trào thi đua, các đơn vị đã suy tôn nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Trong năm 2023, Tổng công ty có 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ V năm 2023 đối với 01 cá nhân là Nguyễn Trọng Tuấn - Đội trưởng ĐCT số 5, Công đoàn Công ty CP Lilama 18. Và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã nhận được bằng khen và giấy khen của Công đoàn XD Việt Nam, Công đoàn TCT Lắp máy Việt Nam.

 

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tặng quà cho người lao động LILAMA tại công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Trong quý 1/2024, Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và Công đoàn Tổng công ty đã thăm động viên và tặng quà cho 200 đoàn viên, người lao động tại Ban dự án Điện Nhơn Trạch 3&4 với tổng giá trị là 263 triệu đồng.

Công đoàn XDVN và Công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi, động viên và tặng quà ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tài chính CĐ của mỗi cấp (phân bổ cho 15 CĐCS theo số lượng đoàn viên của các đơn vị). Cụ thể Công đoàn Tổng công ty: 400 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Trong đó Phân bổ cho CĐCS; 300 suất, mỗi suất 500.000 đồng với tổng số tiền là 150 triệu đồng; Lãnh đạo CĐTCT thăm hỏi trực tiếp tại các công trường dự án: 100 suất, mỗi suất 500.000 đồng với tổng số tiền 50 triệu đồng và 100 túi quà hiện vật cho 100 cá nhân và 03 suất quà tập thể, tổng giá trị là 25.726.500 đồng; Công đoàn XDVN: 400 suất, mỗi suất 1.000.000 đồng, tổng giá trị là 400.000.000 đồng.

Với chủ trương “Không để người lao động không có Tết”, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã hỗ trợ 312 lao động của 02 đơn vị nhân dịp Tết NĐ Giáp Thìn mỗi người 1 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 312 triệu đồng (Công ty cổ phần Lilama 69-1: 176 người và Công ty cổ phần Lilama 7: 136 người)

Trọng tâm nhiệm vụ năm 2024, Công đoàn Tổng công ty tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIVCĐXDVN, Nghị quyết Đại hội XX CĐTCT cho đội ngũ cán bộ công đoàn toàn Tổng công ty; tuyên truyền, phố biến Nghị quyết cho đoàn viên, người lao động.

Tích cực tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2024; động viên đoàn viên, NLĐ đoàn kết, đồng hành, chia sẻ với lãnh đạo đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, các nội quy, quy chế có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và NLĐ.                                    

Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ATVSLĐ; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 – 2028” của CĐTCT, Nghị quyết của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về “Đổi mới công tác đối thoại, thương lượng tập thể trong tình hình mới”.

Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ.       

Chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, làm việc tại các công trình vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, quan tâm giải quyết tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ và thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo mọi đoàn viên, NLĐ đều được đón Tết vui tươi, an toàn. Xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát động phong trào thi đua năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong đoàn viên, NLĐ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ; tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 64 năm thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

 Duy Tình - Đức Bảo

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận