Hỗ trợ người lao động LILAMA bị ảnh hưởng bởi COVID-19

02/06/2021 11:26

Công đoàn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILMAMA) vừa có văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc lập danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 (nếu có) gửi về Công đoàn LILAMA.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn LILAMA thăm hỏi và tặng quà công nhân vào tháng 5/2020

Do diễn biến dịch phức tạp, đề nghị công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo tiến độ vào ngày 1 và ngày 15 hằng tháng để LILAMA có kế hoạch và cân đối nguồn chi, đảm bảo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động kịp thời.

Đối với cán bộ công đoàn cơ sở tham gia chống dịch, công đoàn cơ sở tự cân đối nguồn tài chính được duyệt để quyết định và chịu trách nhiệm.

Theo văn bản hướng dẫn của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định về phòng chống dịch được nhận mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng/người;

Đoàn viên, người lao động là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định về phòng chống dịch, được nhận mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được nhận mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người.

Đối với cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chuyên trách cấp trên được nhận mức hỗ trợ từ 100.000-150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người; cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp được nhận mức hỗ trợ 80.000-120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.

Cũng theo hướng dẫn của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần.

Kinh phí thực hiện được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính của công đoàn năm 2021 tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Các đơn vị khó khăn về tài chính báo cáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Năm 2020, đã có hơn 400 suất quà của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn LILAMA được trao tới những lao động LILAMA có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhân Tháng Công nhân./.

Thanh Nga

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận