Lilama tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến.

03/06/2021 09:15

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP xin chuyển hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ "họp trực tiếp thành họp trực tuyến".

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận