Nghị quyết của HĐQT phương án tổ chức và thông báo mời họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

09/06/2021 09:41

Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và thông báo mời họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận