“Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên, chính sách tài chính và phần mềm kế toán công đoàn năm 2022”

11/08/2022 15:53

Là hội nghị được diễn ra mới đây tại Ninh Bình do Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (CĐTCT) tổ chức. Với sự tham gia của hơn 50 đại biểu đại diện  đến từ các công đoàn cơ sở thuộc CĐTCT.

Đồng chí Lê Đình Khanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập huấn được chia làm 2 nội dung chính: “Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn ” và "Tập huấn công tác tài chính và phần mềm kế toán công đoàn".

“Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên” với mục đích hướng dẫn cán bộ công đoàn các cấp sử dụng phần mềm nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn các cấp. Bên cạnh đó xác định chính xác số lượng đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên được hưởng các chương trình phúc lợi, chính sách ưu đãi… Sau khi tập huấn các nội dung trên, CĐTCT yêu cầu các công đoàn cơ sở phải triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên tại đơn vị. Các công đoàn cơ sở, sau khi hoàn thành việc cập nhập thông tin đoàn viên lên hệ thống phần mềm Quản lý đoàn viên của Tổng liên đoàn, đề nghị CĐTCT in thẻ đoàn viên trong năm 2022 để phục vụ việc biểu quyết bằng thẻ đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp tổ chức trong năm 2023.

Với mục đích nhằm triển khai công tác tài chính theo Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/03/2022 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở và Quyết định số 4291/QĐ-TLD về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn, thì nội dung hội nghị “Tập huấn công tác tài chính và phần mềm kế toán công đoàn” chú trọng tập huấn cho cán bộ kế toán của tất cả các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐTCT đã được cài đặt và cấp quyền sử dụng hệ thống phần mềm kế toán công đoàn, để các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán.

CĐTCT cũng yêu cầu các cán bộ được đơn vị cử đi tập huấn phải tham gia đầy đủ thời gian tập huấn. Sau hội nghị của CĐTCT, các công đoàn cơ sở phải nắm rõ công tác tài chính công đoàn và triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán tại đơn vị, bên cạnh đó còn có thể hoàn thành việc cập nhật số liệu và hoàn thành công tác lập sổ kế toán và báo cáo tài chính quý I và quý II/2022 trên hệ thống phần mềm.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành mở rộng Công đoàn Tổng công ty  Lắp máy Việt Nam cũng họp sơ kết công tác đoàn 06 tháng đầu năm 2022.

P.V

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận