Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động 2024

27/06/2024 11:20

Sáng 27/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2024. Tham dự có Ban lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các công ty thành viên cùng 91 đại biểu đại diện cho 999 người lao động đang làm việc tại cơ quan Tổng công ty.

Hội nghị  đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả SXKD năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và công tác an toàn, phòng chống cháy nổ; Báo cáo công tác trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Báo cáo công tác xây dựng Quy chế, quy định nội bộ và tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Báo cáo công tác tổ chức, lao động tiền lương và các chế độ chính sách; Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị Người Lao động tại các phòng, ban, đơn vị và Nội dung Thỏa ước Lao động tập thể 2024.

Trong năm 2023, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã và đang tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm của đất nước như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn,  Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 và các công trình trạm điện, trạm bơm ... đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn của các Chủ đầu tư, đối tác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Đức Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ý lãnh đạo các phòng ban đơn vị, tổ đội phải tăng cường đảm bảo an toàn lao động trên các công trường của Tổng công ty. Tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Và đặc biệt, mỗi người lao động phải hoàn thành tốt công việc của mình, góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới và ý kiến đề xuất của bộ phận chuyên môn, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, một mặt tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, tham gia các chế độ bảo hiểm, đầy đủ cho người lao động, một mặt tiếp tục thực hiện công tác bố trí, sắp xếp lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và nhu cầu tại các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các giá trị sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ đối với nhà nước của Tổng công ty. Bên cạnh đó tiếp tục rà soát,  sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCNV và người lao động.

Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá: “Văn hoá doanh nghiệp luôn có tác dụng nhất định đến sự phát triển của doanh nghiệp dù nhiều đối tượng khác thay đổi như thị trường, ngành hàng, đối tác...Vì vậy phải xây dựng và phát huy được văn hoá doanh nghiệp. Muốn làm được vậy, trước hết cá nhân phải tự xây dựng cho mình trở thành một người có văn hoá. Không những thế, phải tạo lập thương hiệu cá nhân cho mình bằng chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết sâu rộng.”

Hội nghị người lao động năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong những năm xây dựng phát triển ngành Lắp máy Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị và định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty, xây dựng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phát triển ổn định, vững mạnh. Kết thúc hội nghị 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Người Lao động Tổng công ty Lilama năm 2024.

 Linh Chi - Đức Bảo

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận