Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/06/2021 11:35

Sáng nay (ngày 29/6/2021) tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến.  Đảm bảo nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid- 19 của Chính phủ.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, về phía LILAMA có ông Bùi Đức Kiên- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Tuấn- Tổng giám đốc Tổng công ty- thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng- Phó TGĐ- thành viên HĐQT; Các ông bà trong Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Các đại biểu, cổ đông được sắp xếp tham dự Đại hội được kết nối truyền hình trực  tiếp để đảm bảo không tập trung quá 20 người tại một nơi.

Tại Đại hội, các cổ đông của LILAMA đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty; Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; và nhiều văn bản quan trọng khác.

Trong năm 2020, đại dịch Covid- 19 bùng phát với những tác động tiêu cực, sâu rộng gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, khiến cho mọi lĩnh vực hoạt động của LILAMA đối mặt với vô vàn khó  khăn. Tuy nhiên bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành của Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao thích ứng với bối cảnh dịch bệnh- kinh tế- xã hội, đưa LILAMA vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể: doanh thu năm 2020 đạt 4.785,2 tỷ đồng/3.054,5 tỷ đồng tương đương 156,6% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 32,6 tỷ đồng/30 tỷ đồng, tương đương 108,7% so với  kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước đạt 122,8 tỷ đồng/80 tỷ đồng, tương đương 153,5% so với kế hoạch; trả cổ tức dự kiến 2%/năm.

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2020 là 617,1 tỷ đồng, trong đó: 05 công ty con với giá trị đầu tư 96,9 tỷ đồng, 10 công ty liên kết với giá trị đầu tư 271,2 tỷ đồng, 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 248,9 tỷ đồng.  

Mặc dù hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong năm 2020, Tổng công ty đứng trước thách thức không nhỏ khi thị trường công việc lắp đặt, chế tạo không thuận lợi, cạnh tranh gay gắt; các dự án đầu tư công đình hoãn, giãn tiến độ; tỷ suất sinh lời dự án thấp. Mặt khác, với cơ cấu vốn chủ sở hữu thấp, nợ vay lớn, chi phí lãi vay cao; cùng với việc dòng tiền thực tế thu được từ các dự án (có doanh thu nhưng chưa có dòng tiền) chậm, còn nhiều nợ đọng, nợ khó đòi, thâm hụt dòng tiền và còn nhiều vướng mắc như: Dự án Sông Hậu 1, Dự án Thái Bình 2, Dự án Long Phú 1, Dự án Phân đạm A/U Brunei (Hợp đồng với LILAMA SEA)… khiến cho việc xoay xở, thu xếp dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty. Kế hoạch doanh thu năm 2021 của Công ty mẹ dự kiến khá thấp so với ước thực hiện năm 2020 ( bằng 63,9%) chủ yếu do thực tế các dự án lớn mà Tổng công ty làm Tổng thầu EPC/Nhà thầu phụ hầu hết đều đã thực hiện khối lượng công việc nhập thiết bị, xây lắp trong năm 2020 và các năm trước nên giá trị doanh thu còn lại không nhiều. Trong khi đó, với bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19, các dự án đầu tư đều chậm triển khai, dãn, hoãn tiến độ, một số dự án mới của Tổng công ty tham gia chào giá đều đang trong quá trình đàm phán, thương thảo hoặc chưa có kết quả đấu thầu… Với những khó khăn đó, Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 hết sức thận trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội

Sau khi được Bộ Xây dựng và ĐHĐCĐ thông qua, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc theo Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h35 phút cùng ngày.

Tin: Thảo Chi- Ảnh: Đức Bảo

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận