Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP thành công tốt đẹp

16/09/2022 15:29

Sau một thời gian tiến hành khẩn trương và nghiêm túc từ ngày 18/8 đến ngày 16/9/2022, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã thành công tốt đẹp. 16/16 chi bộ đã thực hiện đúng, đủ các bước theo quy định và kiện toàn về nhân sự, bầu chọn được các chi ủy xứng đáng để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bùi Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là: nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đã bám sát nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm tiếp theo phù hợp tình hình thực tế của từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Việc tham gia thảo luận tại đại hội được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể chính trị. Các ý kiến thảo luận đi sâu vào đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, đồng thời đề xuất bổ sung những giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ Tổng công ty và các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Sau đây là một vài hình ảnh đại hội của các chi bộ trực thuộc:

                                                                                                                                                                                                                                          Thảo Chi

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận