An sinh xã hội

20/03/2019 09:47

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA) quan tâm, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người lao động đối với cộng đồng, với xã hội.

Đây cũng chính là một trong những đặc trưng văn hoá của LILAMA. An sinh xã hội thể hiện tính nhân văn, bổn phận của con người, của xã hội đối với cộng đồng và góp phần để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh. An sinh xã hội có nguyên tắc cơ bản là đảm bảo sự đoàn kết, chia sẻ và tương trợ cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn, rủi ro trong đời sống, giúp nhau để cùng phát triển, do vậy có tác dụng thúc đẩy sự đồng thuận, bình đẳng và công bằng xã hội.

LILAMA luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội để xây dựng những cái tốt và mang lại lợi ích công, để tạo nên cái tốt chung cho cả cộng đồng và cũng chăm lo cho người lao động của mình. Cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn LILAMA cũng luôn ý thức trách nhiệm không chỉ trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  mà còn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, tình cảm tương thân tương ái được thể hiện việc mọi người đóng góp cho công tác an sinh xã hội bằng chính sức lao động, bằng tri thức của mình.

Mỗi người lao động trong LILAMA đều tích cực tham gia các hoạt động để có được nguồn thu, đóng góp cho các quỹ từ thiện xã hội, cho người nghèo, cho  đồng bào ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

LILAMA luôn tham gia và hưởng ứng các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” “Thiên Tai”… hàng năm do Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam … phát động. Bên cạnh đó công tác an sinh xã hội tại LILAMA luôn được coi trọng, nó mang ý nghĩa xã hội, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, công nhân viên trong Lilama để trợ giúp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, hỗ trợ xây dựng nhà cho cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn. Trong các dịp lễ Tết, Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ tặng quà cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tết, thăm hỏi động viên người lao động đang làm việc tại các công trình trọng điểm của LILAMA trong các ngày lễ, tết.

Trong quá trình thi công xây dựng các công trình dự án, công tác an sinh xã hội luôn được triển khai tích cực, đều được quản lý, giám sát và kiểm tra thường xuyên, công tác tài chính được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên khắp các vùng miền trong cả nước.

Công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của LILAMA và đây cũng là một yêu cầu bức thiết của toàn xã hội.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận