Thi đua khen thưởng

22/04/2019 10:35

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã lập được nhiểu thành tích to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quí cho các Tập thể và Cá nhân.

 

LILAMA tổ chức các hoạt động Thi đua Khen thưởng thường xuyên hoặc theo chuyên đề rộng khắp toàn Tổng công ty, đặc biệt tập trung tại các công trường dự án trọng điểm của LILAMA nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hoạt động Thi đua Khen thưởng đã tạo  không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên cán bộ nhân viên nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động, tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển bền vững.

LILAMA đã thực hiện các hoạt động Thi đua Khen thưởng theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chú trọng những tập thể nhỏ, người sản xuất trực tiếp; quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã lập được nhiểu thành tích to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quí cho các Tập thể và Cá nhân:

-

Huân chương Hồ Chí Minh

1

-

Huân chương Độc lập hạng nhất

4

-

Huân chương Độc lập hạng nhì

2

-

Huân chương Độc lập hạng ba

7

-

Huân chương Chiến công

1

-

Huân chương kháng chiến hạng ba

3

-

Huân chương Lao động hạng nhất

21

-

Huân chương Lao động hạng nhì

53

-

Huân chương Lao động hạng ba

160

-

Hồ Chủ tịch tặng Cờ thi đua năm 1960

 1

-

Cờ thi đua Chính phủ

26

-

Cờ thi đua Bộ Xây dựng

137

-

Huy chương vàng Chất lượng cao nghành Xây dựng

36

-

Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể

7

-

Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho cá nhân

8

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận