Hàn thiết bị ống tại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2258