An Toàn Trước trận Đánh

Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 2552
Mô tả

Hình ảnh được chụp tại công trình lọc dầu Nghi Sơn khi cán bộ An Toàn đang phổ biến quy chế An Toàn khi lắp  Reactor 101 và 102 thuộc AE zone 2  tại công trình lọc hóa dầu Nghi Sơn.