Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tin tức mới

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 3784
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 10315
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 5253
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 4022
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 1584
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 1625
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 1090
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1394
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1112
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 2340
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 2989
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1959
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 2627
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1806
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1333
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2420
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 1508
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 938
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 933
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 1753
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2550
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1040
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 1602
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1339
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1178
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1037
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 966
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 939
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 860
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 945
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 991
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 842
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 979
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 913
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 919
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7637
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 946
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1021
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1000
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2651
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 925
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2063
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1071
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1024
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 896
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 841
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1098
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 950
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 889
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 884
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 900
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 1448
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 882
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 942
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 961

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác