Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 3591
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 10127
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 5003
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 3853
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 1428
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 1473
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 971
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1264
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 985
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 2153
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 2810
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1809
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 2468
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1666
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1155
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2269
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 1293
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 823
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 830
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 1591
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2427
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 896
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 1467
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1197
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1054
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 888
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 852
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 810
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 750
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 838
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 867
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 724
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 864
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 794
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 804
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7495
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 826
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 897
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 877
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2487
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 808
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1836
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 954
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 889
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 785
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 727
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 926
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 843
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 778
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 774
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 779
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 1324
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 774
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 822
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 839

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác