Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tin tức mới

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 2578
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 8771
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 3891
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 2855
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 508
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 608
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 289
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 513
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 292
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 960
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 1717
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 985
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 1607
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 799
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 397
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1362
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 299
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 198
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 160
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 697
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 1671
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 189
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 652
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 416
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 324
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 146
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 162
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 164
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 130
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 196
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 208
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 137
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 130
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 199
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 195
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 6724
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 173
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 238
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 144
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1762
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 146
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 316
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 203
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 131
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 186
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 136
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 134
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 172
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 168
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 159
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 139
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 526
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 129
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 153
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 206

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác