Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 2833
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 9290
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 4216
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 3087
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 702
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 822
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 423
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 716
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 441
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1355
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 2098
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1171
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 1840
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1066
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 581
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1580
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 519
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 350
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 309
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 896
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 1904
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 375
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 825
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 590
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 496
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 309
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 336
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 316
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 282
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 336
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 378
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 277
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 298
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 336
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 356
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 6951
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 321
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 369
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 337
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1934
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 313
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 661
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 391
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 319
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 322
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 283
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 321
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 334
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 294
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 321
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 276
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 707
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 295
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 310
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 335

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác