Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 3321
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 9837
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 4716
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 3607
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 1181
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 1243
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 768
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1078
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 777
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1887
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 2553
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1567
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 2248
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1470
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 955
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2046
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 1015
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 638
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 634
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 1387
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2230
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 694
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 1242
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 994
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 855
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 668
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 672
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 599
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 562
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 650
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 664
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 558
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 662
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 620
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 639
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7289
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 631
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 736
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 686
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2277
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 631
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1465
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 763
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 699
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 601
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 557
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 690
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 654
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 586
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 589
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 565
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 1120
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 604
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 617
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 627

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác