Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 3046
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 9536
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 4436
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 3324
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 895
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 986
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 553
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 882
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 563
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1591
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 2280
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1331
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 1990
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1240
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 721
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1794
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 702
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 457
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 430
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 1162
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2030
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 504
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 999
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 797
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 630
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 447
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 479
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 427
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 387
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 459
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 475
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 387
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 459
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 426
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 461
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7087
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 441
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 516
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 473
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2066
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 457
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1016
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 578
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 483
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 423
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 382
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 454
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 465
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 400
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 419
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 380
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 885
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 432
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 429
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 444

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác