Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tin tức mới

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 4477
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 11129
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 6102
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 4705
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 2331
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 2260
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 1580
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1884
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1600
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 3066
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 3729
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 2485
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 3232
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 2423
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1882
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2988
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 2218
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1391
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1401
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 2414
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 3033
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1585
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 2179
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1831
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1664
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1649
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1435
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 1438
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1323
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1400
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1459
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 1295
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1473
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 1376
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1397
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 8328
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1409
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1536
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1640
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 3408
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1351
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 3026
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1545
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1524
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1332
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1276
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1688
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 1401
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1325
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1355
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1367
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 2080
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1309
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1428
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1565

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác