Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tin tức mới

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 4127
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 10737
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 5703
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 4330
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 1945
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 1935
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 1315
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1617
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1337
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 2693
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 3330
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 2196
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 2920
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 2080
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1589
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2697
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 1857
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1151
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1149
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 2089
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2783
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1300
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 1875
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1581
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1406
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1328
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1173
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 1181
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1051
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1150
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1208
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 1034
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1206
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 1121
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1126
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7886
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1151
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1303
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1309
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 3003
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1119
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2545
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1291
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1269
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1093
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1036
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1406
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 1154
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1084
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1089
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1105
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 1742
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1066
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1173
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1226

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác