Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

TỪNG BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 2686
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 9104
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 4039
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 2966
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 598
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 682
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 340
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 587
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 352
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1143
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 1930
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1045
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 1694
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 895
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 472
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1460
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 399
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 262
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 208
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 760
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 1737
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 260
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 717
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 472
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 389
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 203
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 232
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 226
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 192
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 247
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 270
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 200
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 183
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 249
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 240
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 6832
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 233
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 289
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 215
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1825
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 193
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 459
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 268
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 183
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 241
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 197
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 199
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 248
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 217
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 219
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 197
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 598
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 178
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 211
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 261

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đối tác