Chân dung thợ lắp máy: Dạn dày sương gió

Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1096
Mô tả

Ảnh 3: Dạn dày sương gió

Đây là những công nhân LILAMA 69-1 trên công trường nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), thường xuyên làm việc dưới cái nắng gay gắt 40 độ.