Chế tạo & Lắp đặt

Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2509
Mô tả

Lắp đặt thiết bị lò nung Clinker dự án Xuân Thành 2