Công tác lắp đặt Condensor của gói G thuộc BDA Hóa dầu Long Sơn

Thí sinh : Ninh Quốc Cường
Lượt xem: 1802