Kết nối

Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1654
Mô tả

Bộ “Kết nối” ghi lại công việc của thợ hàn LILAMA 69-1 tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép gia công Pre-heater theo đơn đặt hàng của Sumitomo heavy industries.,Ltd cho dự án hóa chất tại UAE.

Hợp đồng này một lần nữa thể hiện vị thế của LILAMA 69-1 trên trường quốc tế trong lĩnh vực gia công thiết bị; đây là kết quả của tư duy chiến lược đột phá và sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể LILAMA 69-1 nói chung, Nhà máy chế tạo nói riêng.

“Kết nối”, chủ đề của chùm ảnh ở đây không chỉ là sự kết nối các phần của thiết bị lại với nhau mà còn là sự kết nối giữa người lao động và ban giám đốc Nhà máy chế tạo, giữa Nhà máy chế tạo và LILAMA 69-1, giữa LILAMA 69-1 và các đối tác quốc tế tạo thành mối liên kết quốc gia, quốc tế. Sự kết nối đó đã và đang từng bước đưa LILAMA 69-1 hội nhập sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.