Lắp đặt dầm chính lò hơi

Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 2138
Mô tả

Lắp đặt dầm chính lò hơi số 1, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (2 x 600MW), Công trình do LILAMA làm tổng thầu EPC