Lắp đặt thiết bị tại nhà máy nhiệt điện mông dương II

Thí sinh : Vũ Thị Phương
Lượt xem: 1382
Mô tả

Lắp đặt thiết bị tại nhà máy nhiệt điện mông dương II