Sức Nâng

Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 3137
Mô tả

Mô tả hình ảnh: Hình ảnh được chụp tại công trình xi măng Xuân Thành 3.