Tinh thần trách nhiệm công việc

Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 1022
Mô tả

Đặc thù công việc làm trên cao, phía dưới là biển nhưng với tinh thần trách nhiệm công việc đã hoàn thành đúng với kế hoạch của chủ đầu tư