An toàn trước trận đánh

Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 909
Mô tả

Kiểm tra bề mặt, thiết bị trước khi lắp đặt