LILAMA Corporation

STEPS WITH TOMORROW

LILAMA Corporation

STEPS WITH TOMORROW

Latest news

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 3906
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 10476
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 5411
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 4136
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 1718
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 1727
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 1172
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 1482
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1198
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 2457
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 3111
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 2043
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 2721
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1914
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1423
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 2508
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 1637
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1017
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1003
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 1869
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 2628
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1135
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 1696
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1434
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1262
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1136
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1041
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 1025
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 930
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1017
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1073
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 916
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1061
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 989
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 996
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 7726
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1024
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1098
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1095
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2771
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 994
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 2205
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1149
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1106
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 966
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 908
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1215
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 1021
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 963
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 956
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 977
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 1545
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 952
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1037
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1061

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Partner