LILAMA Corporation

STEPS WITH TOMORROW

LILAMA Corporation

STEPS WITH TOMORROW

LILAMA Corporation

STEPS WITH TOMORROW

Tác phẩm dự thi

Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 4596
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 11271
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 6245
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 4862
Thí sinh : Lê Văn Tự
Lượt xem: 2520
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Lượt xem: 2380
Thí sinh : Nguyễn Thu Hằng
Lượt xem: 1702
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 2005
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1708
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Lượt xem: 3222
Thí sinh : Cao Thị Dự
Lượt xem: 3865
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 2611
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Lượt xem: 3365
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 2554
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1992
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 3140
Thí sinh : Hoàng Đình Sửu
Lượt xem: 2357
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Lượt xem: 1503
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1536
Thí sinh : Nguyễn Trường Sơn
Lượt xem: 2550
Thí sinh : Đặng Thị Kim Thoa
Lượt xem: 3136
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1693
Thí sinh : Lê Cao Thiện
Lượt xem: 2355
Thí sinh : Ngô Khắc Vinh
Lượt xem: 1950
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Lượt xem: 1775
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1766
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1543
Thí sinh : Nguyễn Công Khang
Lượt xem: 1547
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1430
Thí sinh : Vũ Thị Hương Giang
Lượt xem: 1506
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1563
Thí sinh : Nguyễn THu Hồng
Lượt xem: 1412
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1614
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỳ
Lượt xem: 1485
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1517
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 8511
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1518
Thí sinh : Nguyễn Thị Thuỷ
Lượt xem: 1639
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1763
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 3546
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1455
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 3215
Thí sinh : Hà Thị Thuỷ
Lượt xem: 1653
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1646
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1439
Thí sinh : Nguyễn Mạnh Cường
Lượt xem: 1376
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1805
Thí sinh : Nguyễn Văn Phộng
Lượt xem: 1509
Thí sinh : Thái Anh Tú
Lượt xem: 1430
Thí sinh : Nguyễn Thu Hồng
Lượt xem: 1465
Thí sinh : Nguyễn Văn Phú
Lượt xem: 1470
Thí sinh : Lê Quang Huy
Lượt xem: 2198
Thí sinh : Bùi Văn Khoa
Lượt xem: 1420
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Lượt xem: 1552
Thí sinh : Nguyễn Thanh Hà
Lượt xem: 1731

Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020). Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam”.

Thông báo

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tự hào ngành Lắp máy Việt Nam"xin thông báo về việc kéo dài thời gian bình chọn tác phẩm trên website Tổng Công ty đến ngày 25/11/2020

Lịch làm việc

Thời gian Nội dung
30-11-2020 01:15 Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (01/12/1960 – 01/12/2020).
25-11-2020 01:00 Ban Giám khảo chấm điểm, bình chọn các tác phẩm được vào vòng chung kết, đánh giá xếp loại các tác phẩm đoạt giải.
01-11-2020 01:15 Đăng tải các tác phẩm dự đủ điều kiện dự thi trên Fanpage Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để bình chọn vòng loại, căn cứ kết quả tương tác, lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết cuộc thi.
01-10-2020 01:15 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi
31-07-2020 17:15 Tổ chức phát động cuộc thi ở cấp cơ sở.

Partner